Regulamin

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.maxlamp.pl prowadzony jest przez firmę MAXI OŚWIETLENIE SZYŁEJKO SPÓŁKA JAWNA, KRS 0000887549, nr NIP: 5423282528, Regon: 368209321 zwany w dalszej części "właścicielem sklepu". Siedziba firmy znajduje się w Białymstoku, przy ul.Handlowej 7. Tel. 603-587-651, 858-782-399.

1. Sklep internetowy www.maxlamp.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez formularz kontaktowy na stronie www.maxlamp.pl. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową www.maxlamp.pl . Telefon 858-782-399 lub 609-182-620.

2. Kupującym w sklepie internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.maxlamp.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i obowiązują jedynie przy zakupie przez sklep internetowy. Na każdy sprzedany towar sklep internetowy www.maxlamp.pl wystawia faktury VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego.

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.maxlamp.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

7. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.

Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela sklepu zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela sklepu dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.

Właściciel sklepu dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

Właściciel sklepu stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Właściciel sklepu dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel sklepu zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi sklepu swoje dane Właściciel sklepu zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:

- prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

- prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

- prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

- prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

Właściciel sklepu może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela sklepu są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela sklepu: biuro@maxi.bialystok.pl.

Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela sklepu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela sklepu.

W sklepie używane są tzw. "Cookies"

Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;

- optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,

- tworzenia statystyk,

- utrzymania sesji Użytkownika,

- dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

8. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu.

9. Czas realizacji zamówienia wynosi od 5 do 21 dni roboczych. W przypadku gdy czas realizacji zamówienia przekroczy 21 dni Sklep poinformuje o tym Kupującego.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

10. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.

11. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej DHL

12. Zapłata za towar może być dokonana w następujący sposób:

- Za pobraniem – zapłata przy odebraniu towaru od kuriera firmy kurierskiej DHL.

- Przelew/przedpłata - kwotę pokrywającą cenę zmówionego towaru, oraz koszt przesyłki należy wpłacić na konto bankowe firmy MAXI OŚWIETLENIE SZYŁEJKO SPÓŁKA JAWNA nr :30 1750 1080 0000 0000 0333 0869 BNP Paribas Bank Polska S.A.

Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia, który wyświetlany jest po jego złożeniu.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. oraz PayU

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

13. Kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy:

- w przypadku płatności za pobraniem – 20 zł,

- w przypadku płatności przelewem – 15 zł.

- w przypadku zamówień powyżej 200 zł wysyłka GRATIS (0zł)

14. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Zwrot towaru jest możliwy tylko w stanie niezmienionym. Nie jest przyjmowany zwrot towaru zakupionego do celów związanych z działalnością gospodarczą.

Towar wraz z oryginałem faktury należy odesłać na adres firmy MAXI OŚWIETLENIE SZYŁEJKO SPÓŁKA JAWNA sklep internetowy, ul. Handlowa 7, 15-399 Białystok. Do przesyłki należy dołączyć informację o tym, że produkt jest odesłany w związku z odstąpieniem od umowy kupna-sprzedaży wzór dostępny tu , należy również podać dokładne dane Kupującego i numer konta, na które mają zostać przesłane pieniądze lub pieniądze zostaną przesłane przekazem pocztowym. Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania określone w tym punkcie, zostanie wystawiona korekta faktury. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 10 dni roboczych, sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Kupującego.

Firma MAXI OŚWIETLENIE SZYŁEJKO SPÓŁKA JAWNA zwraca równowartość zamówionego towaru z kosztami wysyłki. Koszty wysyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.

15. Wszystkie przesyłki zawierające zamówione towary są ubezpieczone. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera w obecności kuriera prosimy o sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki. W przypadku niekompletnej, bądź uszkodzonej przesyłki prosimy spisać protokół szkody.

16. Wszystkie informacje, dane, fotografie, opisy produktów i marek są chronione prawami autorskimi.

17. Znaki towarowe, handlowe, nazwy producentów i firm zostały wykorzystane na stronach Sklepu wyłącznie w charakterze informacyjnym i stanowią własność ich prawnych właścicieli.

Regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2023

Biuro Obsługi Klienta:

tel. 858-782-399

tel. 609-182-620

email: sklep@maxlamp.pl

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 880 002 730
MAXI Oświetlenie - witamy w Naszym sklepie internetowym
Poszukiwanie idealnego oświetlenie nigdy nie jest proste. Mnogość opcji do wyboru na pewno w tym nie pomaga. Do tego dochodzi kolejna ważna kwestia - jakość produktów. Nie bez znaczenia pozostaje także ekskluzywność lamp. Właśnie z tego powodu powstała nasza firma, a w naszej ofercie staramy się posiadać tylko najlepsze produkty do oświetlenia!

Doświadczenie i wiedza
Nasz sklep z oświetleniem to składowa dwóch rzeczy - doświadczenia i wiedzy. Od wielu lat na rynku widzieliśmy dziurę, której nie był w stanie załatać żaden sklep. Brakowało dobrej jakości lamp, które byłyby wyborem dla osób lubiących ekskluzywne i ciekawe rozwiązania. Przez lata zbieraliśmy wiedzę na temat oświetlenia i poznaliśmy bliżej bogate kolekcje różnych producentów. W wyniku naszego poznawania rynku lamp w 2010 roku powstał nasz sklep. Zdecydowaliśmy się na biznes internetowy, bo szybko zrozumieliśmy, że to najlepszy sposób na dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów. Dzięki wybraniu takiej formy prowadzenia działalności jesteśmy w stanie oferować także bardzo atrakcyjne ceny naszych produktów. Przez lata naszej działalności zdobyliśmy niezbędną wiedzę i doświadczenie, które teraz pozwalają nam na kontynuowanie naszej pracy w jak najlepszy sposób.

Doskonała jakość
Od samego początku jednego byliśmy pewnie - nasza oferta musi wyróżniać się doskonałą jakością. Właśnie dlatego wszystkie z ponad 20 tyś produktów, które posiadamy w naszym sklepie to produkty renomowanych firm. W naszej ofercie nie ma miejsca na słabe i przeciętne produkty, pragniemy oferować najwyższą jakość lamp. W końcu oświetlenie jest niezwykle ważnym elementem w każdym domu i nie można pozwolić sobie na to, żeby było one zbyt słabe lub aby lampa nie pasowała do wystroju wnętrza. Właśnie z tych powodów wybraliśmy współpracę z najlepszymi producentami lamp na rynku, dokonując zakupów u nas otrzymuje się wysoką jakość i pewność zadowolenia!
Zapraszamy do zakupów

Już teraz skuś się na naszą ofertę. U nas każdy może znaleźć coś dla siebie, posiadamy rozbudowaną bazę oświetlenia a w razie potrzeby sprowadzimy dla Ciebie nieodstępne egzemplarze! Staramy się, aby każdy zlecenie było przygotowane jak najlepiej, wysyłka zawsze jest szybka a przesyłka zostaje zabezpieczona w odpowiedni sposób. Zapraszamy do szukania w naszej ofercie idealnego oświetlenia dla siebie!
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl